Englisch Französisch Niederländisch Polnisch Deutsch

De haven van Greetsiel

In de haven van Greetsiel hoort de grootste Kottervloot van Oostfriesland thuis. Rondom de 30 kotters hebben hier soms aangelegd. Mosselvangers, excursiestoomboten, Hollandse Tjalken en zeilboten in de haven ronden dat beeld af. De haven zelf is onafhankelijk van de getijen. Door een sluis aan de Leyhörn, die aan het begin van de jaren 90 voltooid werd, hebben eb en vloed hun invloed verloren.

Sieltor von 1798 in Greetsiel

In het verleden benutten schepen, die uit het binnenland kwamen, de sluisopening, om van hier naar open zee te varen. Van Greetsiel uit heerste een druk verkeer naar de eilanden.

Direct aan de haven staan in de sluisstraat, de oudste burgerhuizen van het dorp. Deze huizen stammen voor een deel nog uit de 18e eeuw. Op de voorgevels staan wapens afgebeeld, die iets over de oorspronkelijke datum en haar vroegere eigenaren vertellen.

Eheleite Tobias Wilhelm Damm Elke Ubben

Daar is bijvoorbeeld het huis van het echtpaar Tobias Wilhelm Damme en Elke Ubben uit het jaar 1741 of het woonhuis met het opschrift "IN DOMINO CONFIDO" ("Ik vertrouw op God"), deze voorgevelsteen suggereert de fantasie van de dorpskroniekschrijvers.

IN DOMINO CONFIDO - Freimaurerzeichen

Uit de tijd van de cirksenaschen burcht, die in 1777 onder het bewind van de Pruisen werd afgebroken, bestaan er weinig herinneringen uit steen. Nadat Oostfriesland onder de Pruisen verovert was, veranderde het dorpsbeeld aanmerkelijk. Onder het Pruisische bewind werd in 1798 de sluis midden in het dorp herbouwd, waardoor de adelaar over de sluispoort uitkijkt.
In de 19e en de 20e eeuw ontwikkelde de haven zich steeds meer tot handels- en visserijhaven.

Het vanggebied van voor en na de eerste wereldoorlog was de Leybucht, wat toen nog niet ingedijkt was. Waar vroeger de vissers op zeilboten voerden en de vissen in stellnetten (fuiken) werden gevangen, varen tegenwoordig moderne kotters naar Schleswig-Holstein en vissen voor Sylt en Amrum. Vaak blijven die vissers dagenlang op zee. Soms wordt er tot in december nog gevist, zolang het weer het toelaat.

Luftbild von Greetsiel

Twee sportbootverenigingen hebben in Greetsiel hun aanlegplaatsen. Eerstens de Yachtclub Greetsiel en dan de Leybucht-Sportboot e.V.. De havenmeester van Greetsiel is te bereiken onder telefoonnummer 0 176 - 70 22 93 48.

Yachtclub Greetsiel

Yachtclub Greetsiel e.V.

De Yachtclub Greetsiel werd in het jaar 1971 gegrond en vierde zijn 25-jarig bestaan. Hij beschikt over een drijvend clubhuis en een moderne aanlegsteiger. Daardoor biedt de haven Greetsiel ook voor gasten de mogelijkheid hier voor anker te gaan. In het clubhuis bevinden zich sanitaire gelegenheden, toiletten en douches voor de bemanning van de schepen, die in de haven van Greetsiel aanleggen.


Sperrwerk Leysiel (Sperrwerk is zoiets als een sluis)

Zoals al eerder hierboven vermeld, hebben eb en vloed door de bouw van een sluis hun invloed verloren in de haven van Greetsiel. Sinds 1991 vormt Sperrwerk Leysiel met sluis en hoofdriool het afsluitbouwwerk van de hoofddijk "Leyhörn", middelpunt van de kustbeschermingsmaatregel Leybucht. De sluisinstallatie zorgt ervoor dat onafhankelijk van eb en vloed de vissers- en sportboten door de scheepvaartgeul en de verzamelbekken de Noordzee kunnen bereiken.

Sperrwerk Leysiel

De 30 meter brede sluis ondersteunt de afvoerfuncties van de installaties in Greetsiel en Leybuchtsiel. Het binnendijks 200 hectare gelegen grote zeereservoir dient zowel voor de opname van het wegstromende water als voor stuwruimte, in het geval dat meerdaagse stormvloeden het binnenwater over de pompwerken naar binnen wordt gepompt.


Übersicht Sperrwerk Leysiel

Kantoortijden voor de sluis Leysiel

Tijdsbestek: 15.03. - 31.10.: maandag - zondag: 4 uur voor tot 3 uur na hoogwater, zaterdag en vrijdag tot 22.00 uur, za/zo niet voor 05.00 uur

Tijdsbestek: 01.11. - 14.12.: maandag - vrijdag: 4 uur voor tot 3 uur na hoogwater, Zaterdag, zon- en feestdagen: volgens telefonische afspraak en zondagavond 4 uur voor tot 3 uur na hoogwater.

Tijdsbestek: 15.12. - 14.03: maandag - vrijdag: 07.30 - 16.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen volgens telefonische afspraak.


De sluistijden richten zich naar de Tide Norderney.
Inlichtingen tijdens kantooruren onder telefoon: 00 49 / 49 26 20 00.
Meer informatie over de sluistijden op UKW-Funk, kanal 17.


Karte: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) - Internet: www.nlwkn.de